NMS BLOGGEN

SLAMSIKRING OG ETTERPOLERING

Dagens tema er: Slamsikring og etterpolering 

Her i Norsk Miljøservice tenker vi helt og fullt ut på at alle våres anlegg skal fungere optimalt og det som skal slippes ut i naturen skal hele tiden være så rent som overhode mulig. I noen tilfeller så skal det tas ekstra hensyn til at der finnes en sårbar resipient i forhold til utslipp av renset avløpsvann. Det kan være at det finnes drikkevannskilder eller andre sårbare interesser i nærheten av utslippet. Derfor har vi i Norsk Miljøservice dette som standard utstyr i alle våres anlegg, slik at vi hele tiden vet at vi renser optimalt og så rent som mulig.

Vi leverer derfor dette som standard!

Systemet vårt er delt inn i 3 trinn:

Trinn1:
Patentbeskyttet Dekanter:

Når vannet er ferdig renset i aktiveringstanken, så kan det forekomme litt flyteslam og dette stoppes ved hjelp av dekanter som er en innretting som ligger og henter renset vann litt under vannspeil slik at minimalt med flyteslam går inn i neste steg

Trinn2:
Patentbeskyttet Sandfilter:

Vannet blir pumpet ved hjelp av en mamut pumpe som er en pumpe drives ved hjelp av luft ( ingen beveglige deler ) og over i sandfilteret, her vil vannet ved hjelp av et hydrostatisk trykk bli ført igjennom sandfilteret, her fanges små biologiske flokker og fosforfelt, noe som ikke kan falle under sedimenteringsfasen. Vannet vil i dette trinnet ha BOD mindre enn 10mg/l og fosfor mindre en 0,5mg/l. Sandfilteret er selvrensende ved beluftning og det urene vannet vil bli pumpet tilbake i innløpstank for en ny renserunde.

Trinn3:
UV Behandling:

Som siste trinn i etterpoleringen av vannet før utslipp til naturen så har vi også valgt å ha UV-behandling av vannet. Så i dette trinnet vil vannet bli pumpet fra sandfilteret ved hjelp av en mamut pumpe og bli UV-behandlet før utslipp.

Under ser du forskjellen på rensetallene med og uten etterpolering:

Rensetall uten etterpolering:
BOD : 90 %
COD : 90 %
SS : 90 %
FOSFOR: 90 %

Rensetall med etterpolering:
BOD : 99,4 %
COD : 99,8 %
SS : 99,7 %
FOSFOR : 99,6 %
TKB : 99,7 %

Alt dette ekstra utstyret er standard utstyr på et renseanlegg fra Norsk Miljøservice, slik at vi kan være sikker på at det vannet som kommer ut fra et Topas Renseanlegg er så rent som overhode mulig, hele tiden ! I tillegg så har vi som eneste leverandør en avansert styringsmodul og overvåkning av alle våres renseanlegg, mer om dette i neste blogg innlegg.

VANNRENSEANLEGG SYNINGEN VANN OG AVLØP

Norsk Miljøservice AS er i full gang med å montere vannforsyning og vannrenseanlegg til Syningen Vann og Avløp AS på Syningen Fjellpark.

Anlegget skal når det er ferdig utbygd levere drikkevann til totalt 400 hytter og dekker behovet til Syningen Sør og Syningen Eiendom med alle fasiliteter som fremtidig fellesanlegg og stølsområde.

Anlegget bygges ihht krav i drikkevannsforeskriften og er ihht til krav fra Matilsynet og blir godkjent som et privat vannverk.

Byggetrinn 1 : 
 2 stk tanker til brannvann 75 m3 x 2 
 2 stk tanker til drikkevann 50 m3 x 2 
Samt alt av prosessutstyr til dette første trinnet som består av: 
 
 
 Air filter Filox
 Simplex Softner
 UV Anlegg
 Full Automasjon for styring av hele anlegget
 Trykkøkningspumper
 

 

 

Vannbehandlingsanlegget skal behandle og levere 240.000 liter drikkevann i døgnet når det er ferdig utbygd

HAR DU FÅTT PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSRENSEANLEGG?

Pålagt bytte av renseanlegg? – så enkelt kan det gjøres

Har du fått pålegg om å oppgradere din renseløsning, men tenker at det er en komplisert jobb? Da har du helt rett! Men la Norsk Miljøservice ta seg av jobben, så slipper du å tenke mer på det.

Fagfolkene hos Norsk Miljøservice er med deg fra begynnelse til slutt, og det hele starter med en gratis befaring hos deg. På befaringen vil du få gode råd om hvilken modell som passer akkurat ditt behov, og som er best for de lokale forholdene der du bor. Vi leverer renseanlegg, komplette infilterasjonsløsninger og pumpekummer. Med andre ord: Rett løsning til rett sted.

Renseanleggene er også velegnet til bruk på fritidsbolig, og er testet og Sintefgodkjent for boliger med betydelige sesongvariasjoner.
Resultatet viser at renseanleggene fra Norsk Miljøservice kan benyttes på boliger og hytter med ujevn belastning. For eksempel der boenheten står ubenyttet i perioder av året.

Etter befaringen mottar du et uforpliktende tilbud. Og det beste? Vi gir deg en pris som er inkludert levering og montering.

Norsk Miljøservice bidrar også med søknad om utslippstillatelse i din kommune. Når alt papirarbeidet er på plass, ordnes dialogen med entreprenør for nedsetting og montering av renseanlegget. Deretter blir anlegget igangsatt og testet, før det overlates til deg.

Anleggene leveres som standard med GSM-overvåkning, og du, som eier av anlegget, vil motta en SMS med beskrivelse av alarmen. Varslingen sørger også for at service og vedlikehold enkelt blir håndtert av Norsk Miljøservice sine forhandlere. Kort forklart: Vi gir deg en bekymringsfri hverdag.

Om du ønsker et enkelt og knirkefritt bytte av ditt renseanlegg, er det bare én ting du trenger å gjøre: Nemlig å kontakte Norsk Miljøservice!