Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Uni-protection

I samarbeid med våre samarbeidspartnere utfører vi i UNI PROTECTION forskjellige tjenester innen VA-bransjen til både private, kommuner og bedrifter, oppgradering og nyetablering av avløpsanlegg (svartvann, gråvann og overvann) også tilkobling til det kommunale avløpsnettet, samt prosjektering av dette (grunnundersøkelse, fagrapport, søknad om utslippstillatelse, byggesøknad m. nabovarsler og ferdigattest). I tillegg tømmer vi kloakk, gråvann og sandfangkummer.

Taraldsvik Maskin

Taraldsvik Maskin AS er en stor maskinentreprenør i Narvik, og setter alltid kunden i fokus. I samarbeid med Taraldsvik Maskin kan vi hjelpe kunder i Narviksområdet med komplett installering av avløpsløsninger. Vi tilbyr alle typer renseløsninger, enten det er renseanlegg, gråvannsanlegg, vannrenseanlegg, slamavskiller eller infiltrasjonsløsninger. Ønsker du hjelp med søknad, prosjektering, fagrapporter og utslippstillatelser hjelper vi deg med dette også.

Wangberg Infra

Wangberg Infra holder til sentralt i industriparken på Sutterø i Stjørdal. De lagerfører de meste av produkter de kan levere innen: minirenseanlegg, oljeutskillere, pumpekummer, store kulverter, rør, gabionmur, støttemurer og annet til bygg og hage. Vi har i tillegg gode avtaler om du trenger frakt - nord, sør, øst eller vest!

TM VVS

TM VVS Entreprenør AS tar på oss små og store rørleggerjobber. Alt fra nybygg, hytte og næringsbygg til mindre jobber som bytte kran på badet eller kjøkkenet. Ønsker du f.eks forbedring av vannkvaliteten hjemme, kan Norsk Miljøservice analysere en vannprøve, og skreddersy et vannrenseanlegg som passer for deg. Mats Torgersen fra TM VVS kommer så å installerer anlegget hjemme hos deg. TM VVS Entreprenør AS holder til i Drammen.

Nygård Maskinservice

Graveentreprenør med sertifisert ADK Klasse 1. Tilbyr prosjektering og bygging/oppgradering av avløpsanlegg, som minirenseanlegg, slamavskiller, gråvannanlegg, infiltrasjonsløsninger mm. Utfører også alt av graving og grunnarbeid som drenering, massetransport, kabelgrøfter, pigging av fjell/betong, samt sanering av vann og avløp.

Agroservice AS

Agroservice er et entreprenørfirma med sentral godkjenning lokalisert i Nesbyen i Hallingdal. Våre hovednæringer er innen graving, sprengning, transport og skogsdrift.

Startbank

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer. StartBANK henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. Leverandørene kan oppgi StartBANK-ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt konkurranse. I tillegg vil også informasjonen holdes oppdatert. StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.