Fiberduk og Geosynteter

 

 

Beskrivelse

Fiberduk og Geosynteter kommer i forskjellige bredder og bruksklasser, som bestemmes utfra krav til funksjon, bruksområde og hvilke belastninger de blir utsatt for i konstruksjonen.

Klassifisering av fiberduk finnes i fem bruksklasser som vi finner i rapporten til NorGeoSpec 2012

Bruksområder

Separasjon

Fiberduken forhindrer at masse av ulik kvalitet blander seg, og bruksområde kan være vegkonstruksjoner, gårdsplasser og hageanlegg.
Filtrering
Fiberduken brukes til å stoppe ulike partikler, mens vann og væsker slippes gjennom. Dette er spesielt viktig i drensgrøfter for å forhindre at dreneringen tilstoppes av finpartikler over tid.

Drenering
Dukens evne til å transportere vann og væsker benyttes her som et drenerende lag for å lede vann og væsker rundt f.eks. tunneller og kulverter og bak støttekonstruksjoner. Duken brukes ofte her sammen med andre typer geosynteter.

Beskyttelse
Fiberduken brukes som beskyttelse for å bevare naturens grunn ved midlertidige belastninger som f.eks. ved kjøring i skog og mark.

Fiberduken brukes også som beskyttelse for et annet produkt mot skader fra f.eks. steinmasser. Slike produkter kan være plastmembran og rør. Det brukes en tykkere fiberduk til dette formålet.

Vi lagerfører Klasse 2/3/4

Geonett

Stabilisering
Forsterkning
Erosjonssikring

Geonett låser jordpartikler fra å bevege seg horisontalt.

Brukes ved bygging av grønne murer og støttemurer, i bratte skråninger for å forhindre jordmassene fra å skli ut.

Geonettet brukes til forsterkning ved opparbeidelse av veger, parkeringsplasser o.l. på et lite bærekraftig underlag, f.eks. myr.
Geonettet fordeler trykket av belastning og forhindrer skader på underlaget.

Teknisk informasjon

Fiberduk:

  • Klasse 2. Lengder: 2*110 meter , 5*110 meter
  • Klasse 3. Lengder: 5*110 meter.
  • Klasse 4. Lengder: 5*100 meter.

Geonett:

  • 30*30 small. Steinstørrelse 0-60mm. Mål: B:4m * L:50 m. = 197,5 kvm per rull.
  • 30*30 Large. Steinstørrelse 20-120 mm. Mål: B:4m * L:50 m. = 197,5 kvm per rull.