OLJEUTSKILLERE

Beskrivelse

Sepko Oljeutskiller

SEPKO oljeutskiller er produsert i alle størrelser i henhold til EN 858-1 godkjenningen. Oljeutskilleren inneholder ingen bevegelige deler som gir lang levetid og lite service. Alle separatorene er utstyrt med en svært effektiv teknikk for sammenklumping. Teknikken er en av markedets mest effektive for separering av olje. Typiske bruksområder for SEPKO oljeutskiller er regnvannsavrenning fra bensinstasjoner, parkeringsplasser og veiterreng, samt prosessvann fra bilvask og industriformål.

Enkel installasjon

Separatorene er av lav vekt og har derfor en ypperlig bæreevne. Oljeutskilleren er bygd for å motstå tung jord og grunn – vannbelastning uten vesentlig deformering. Fordelen med en SEPKO oljeutskiller er at tanken kan installeres dypt ned i bakken uten ekstra betongplater eller hylser etc. Dette bidrar til enklere installasjon og mindre tidsbruk ved selve installasjonen.

Servicesjakt med innebygget stige

Installert i oljeutskilleren er en uttrekkbar servicesjakt som kan justeres 200 mm. Det er to tetninger i tanken. Tetningen skal hindre inntak av væske under service. Det er også bygd inn en stige i sjakten for å gjøre det lettere å komme inn og ut av tanken.

Teknisk informasjon