Vannrenseanlegg

Beskrivelse

Vi leverer skreddersydde og komplette løsninger innen vannbehandling til husholdning og fritidsboliger.

I dag ser man at behovet er større enn noen gang for å sikre seg mot oppblomstring av bakterier og andre utfordringer som knyttes mot vann enn tidligere. Dette gjelder spesielt brønner som brukes til drikkevann. Ved hjelp av vannprøver vil vi kunne tilby riktig løsning for effektiv behandling av vannet. Godt vann hever livskvaliteten vår og verdien på husene vi bor i. Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker som brukes som drikkevannskilde.

Norsk Miljøservice leverer vannrenseanlegg fra ulike leverandører som vi samarbeider med. Vi tar oss av hele jobben fra prøvetakning til å skreddersy den beste løsningen for akkurat deg og ditt behov. Vi leverer løsninger fra 1 hus/hytte til store vannrenseanlegg opptil 400 hytter eller flere.

Teknisk informasjon

Vannbehandling kan være et komplekst fagområde og vi er her for å hjelpe deg. Vi i NMS har gjennom flere år opparbeidet oss god kunnskap i samarbeid med vår erfarne leverandør innen vannbehandling.

Det er viktig er at vi mottar en vannanalyse fra deg, og vi tar da utgangspunkt i denne når vi setter opp en løsning. Våre rådgivere hjelper deg med å skreddersy en best mulig løsning for ditt vann. Dette gjør vi i samarbeid med leverandør, derfor blir vannanalysen også sendt dit. Det er svært viktig for oss at vi sikrer at du får en tilpasset løsning. Vi vil at du skal bli fornøyd og vi tar jobben vår med rent vann på alvor.  Vi ønsker med dette å forsikre deg om at verdiene på drikkevannet ditt er i henhold til drikkevannsforskriften.

Viktige parameter som må måles:

  • pH
  • Turbiditet
  • Fargetall
  • Jern
  • Mangan
  • COD
  • Hardhet (ᵒdH)
  • *Koliforme bakterier (inkl. e-coli)

 

Dokumentasjon