Avløps Pumpestasjon

Beskrivelse

PUMPTEK AVLØPSSTASJONER – det moderne alternativet når man mangler selvfall. Vedlikeholdsfrie avløpssystemer som er tilpasset for å forhindre driftsforstyrrelser.

  • Enkel montering med teleskopløsning for perfekt høydetilpasning
  • Designet forhindrer oppløftning og korrosjon ved høyt nivå av grunnvann
  • Laget i polyetylen som er korrosjonsbestandig, solid, har lett vekt for enkel montering
  • Leveres installasjonsklare med pumpe og innvendig rørsystem for trykkavløpstilkobling

Vi har ulike modeller for innendørs og utendørs installering:

  • PUMPTEK SAR VILLA – våre minste pumpestasjoner for innendørs installasjon f.eks i en krypkjeller. Tar liten plass og er 100% luft og lukttett.
  • PUMPTEK VILLA /(PRO) PT5 – PT15 – pumpestasjoner fra 1-50 husholdninger
  • Mulig for spesialtilpasning av pumpestasjoner til ditt prosjekt

 

Teknisk informasjon

Se vår brosjyre for utfyllende info om våre ulike pumpestasjoner, eller ta kontakt med oss på post@norskms.no