Avvanning av slam

 

 

Beskrivelse

Norsk Miljøservice AS leverer utstyr som kan avvanne slam fra større renseanlegg slik at i stede for å ha store utgifter med vanlig tømming med sugebil, så avvanner anlegget slammet selv.

  • Avvanning av slam vil lønne seg på store anlegg
  • Vanlig tømming med suge bil er ikke nødvendig
  • Anlegget vil presse ut alt vann fra slam
  • Kun tørrstoff blir igjen
  • Hel automatisert anlegg

Teknisk informasjon

Dokumentasjon