Topas Renseanlegg Vaskevann/Produksjon

Norsk Miljøservice AS leverer renseanlegg som renser vaskevann og/eller produksjonsvann fra:

 • Grønnsaksproduksjon
 • Kjøtt foredlingsproduksjon
 • Slakteri
 • Meieri
 • Bryggeri og mineralvanns produsenter
 • Slakteri for fisk

Beskrivelse

Norsk Miljøservice AS leverer renseløsninger basert på ditt behov og dine ønsker. Vi kan skreddersy anlegget akkurat til ditt prosjekt! Hvert enkelt anlegg er skreddersydd til akkurat den typen industri og fabrikk som skal ha løsningen. Vi tar utgangspunkt i et SBR system og i tillegg så setter vi inn ulike steg og renseprosesser i forkant av renseanlegget også kalt pre-behandling.

Alle anlegg er beskyttet i forkant med en forbehandling av vannet , der uønskede og større partikler blir fjernet. I tillegg så kan det også gjøres en homogenisering av vannet før det går videre i renseprosessen. Hvis det er nødvendig så blir det også tatt målinger tidlig slik at man vet hvilke tilleggs prosesser man må ha med for å rense vannet ytterligere. Hvis det viser seg at avløpsvannet er sterkt forurenset og det organiske materiale er høyt så brukes det også en DAF unit som vil med sin teknologi få ned forurensingen til et akseptabelt nivå før biologisk rensing.

For større industrielle avløpsanlegg kan vi også levere teknologiske løsninger for håndtering av slam fra anlegget, her blir slam lagret og be luftet i tanker før de går videre til mekanisk av vanning som igjen reduserer volum av produsert slam enten ved hjelp av sentrifugering, filterpresser eller en slampresse.

 

Teknisk informasjon

 • Anleggene bygges og tilpasses etter ditt behov
 • Anleggene er modul basert
 • Enkel montering
 • Alle anlegg overvåkes og fjernstyres fra drifts sentral
 • 24/7 vaktordning

Dokumentasjon