TOPAS PLUS 1200

Med fokus på brukervennlighet, driftssikkerhet og miljø kommer nå Norsk Miljøservice AS med et nytt produkt på det norske markedet. TOPAS PLUSS renseanlegg er et av markedets mest avanserte og brukervennlige anlegg. Alle våre anlegg kommer med patenterte filterløsninger, som vil sørge for ekstremt gode rensetall.

Beskrivelse

  • Anlegget består av flere moduler
  • Anlegget benyttes ved samlet avløpsvann fra flere fritidsboliger eller husholdninger
  • Ved utslipp til infiltrasjon trenger du ikke slamsikringskum
  • Ingen bevegelige deler
  • Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og tilkoblet døgnbemannet vaktsentral er standard
  • Etter Hygenisering er standard
  • Lavt strømforbruk
  • Testet og dokumentert ihht. NS-EN 12566-3, TG nr: 20582 ved Sintef
  • Bygget for Norske forhold

Teknisk informasjon

Dokumentasjon