TOPAS PLUS 400

 

Med fokus på brukervennlighet, driftssikkerhet og miljø kommer nå Norsk Miljøservice AS med et nytt produkt på det norske markedet. TOPAS PLUSS renseanlegg er et av markedets mest avanserte og brukervennlige anlegg. Alle våre anlegg kommer med patenterte filterløsninger, som vil sørge for ekstremt gode rensetall.

Beskrivelse

  • Anlegget består av flere moduler
  • Anlegget benyttes ved samlet avløpsvann fra flere fritidsboliger eller husholdninger
  • Ved utslipp til infiltrasjon trenger du ikke slamsikringskum
  • Ingen bevegelige deler
  • Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og tilkoblet døgnbemannet vaktsentral er standard
  • Etter Hygenisering er standard
  • Lavt strømforbruk
  • Testet og dokumentert ihht. NS-EN 12566-3, TG nr: 20582 ved Sintef
  • Bygget for Norske forhold

Teknisk informasjon

Teknisk info:

L x B x H mm 18000x6400x2450
Senter innløp 1500
Senter utløp 1500
Diameter inn-/utløp Ø 160
Hals L x B x H mm 1000x1000x450
Vekt 2000 Kg
Kapasitet 60 m3
Strømforbruk 120 kWh
Antall personer (PE) 400
Slamtømming Etter behov
Matepumpe Mamut
Blåsemotor Kubi`cek
PLS TOM
Strøm

 

Dokumentasjon