Åsane sjukeheim

Åsane sjukeheim

Nye Åsane sykehjem er et nytt sykehjem på ca. 10 300m2 med 100 beboerrom fordelt på ti bogrupper. Bygget består av fire fløyer som er knyttet sammen med et midtbygg, Hjertesonen. Fløyene har alle tre etasjer, men de to fløyene mot nord og vest ligger en etasje høyere for å tilpasse seg terrenget og for å gi god utsikt og solforhold. Inngangen ligger i første plan i en av de to fløyene på laveste nivå, og inneholder i tillegg funksjoner som frisør og fotpleie, administrasjon, garderober, varelevering og lager.

Det skal også lages en tunell under bygget som skal fungere som en forbindelseskorridor til Midtbygda Sjukeheim.

Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. De to sykehjemmene skal på sikt få ny felles adkomst nede i Midtbygda sjukeheim med en forbindelseskorridor til nye Åsaheimen. Nytt felles parkeringsanlegg skal etableres under terreng ved Midtbygda sykeheim.

Åsaheimen skal utføres med stor andel massivtrekonstruksjoner.

Fakta

  • Adresse: Åsane Senter 1C, 5116 Ulset
  • Bruttoareal: Ca. 10000 m²
  • Antall beboere: 100
  • Ferdigstillelse: 2022
  • Driftsettes: Februar/ Mars 2023
  • Entrepriseform: Samspill med incitament
  • Plankonsulent: Asplan Viak AS
  • Samspillsentreprenør: Skanska Norge AS