Sundebygget Ålesund

Sundebygget Ålesund

I samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde as, bygger Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) et nytt studentbygg på campus i Ålesund. Bygningen, som har fått navnet Sundebygget, skal være levende og aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Norsk Miljøservice AS har levert inntak og avkast tårn med innstøpningsmuffer, bend og kanaler i dimensjoner fra ø1400-1800. Luftmengden er ca 35000 m3\h. Prosjektet er ikke ferdig ennå og det står igjen å levere inntak og avkasthatter i sjøvannsbestandig aluminium.

 

Her kan du følge utviklingen av prosjektet: https://www.sit.no/alesund/sundebygget

Kunde: VVS Teknikk Møre AS