Haukeland Sykehus

Haukeland Sykehus

Helse Bergen er i gang med BUS 2 og vi har levert store kanaler til inntak og avkast til sykehuset. Helse Bergen bygger framtidas sjukehus.

  • Byggherre:                         Helse Bergen
  • Dim:                                    ø2500, ø2000
  • Inntak/avkast:                  50-70.000 m3/h
  • Produkter:                         Plastsystemer i grunn
  • Sted:                                    Bergen
  • Kunde:                                Andersen og Dingsør AS