Rusløkka skole

Rusløkka skole

Ruseløkka skole har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys, innvendig støy og nok plass til alle. På taket vil det bli grøntarealer, slik

at elevene får et ekstra uteområde. Deler av undervisningen vil også foregå der.

Til dette prosjektet har vi levert inntak og avkastløsninger som er fordelt via flere kanaler inn til bygget.

Dimensjoner fra ø800-2400. Inntakshatt i sjøvannsbestandig aluminium i dimensjon ø2600 med trykkfordelingsplate.

Tårnet er utrustet med luke, stig for inspeksjon samt kledd med tre spiler på utsiden.

 

Kunde: Haaland Klima AS