Drammen sykehus

Drammen sykehus

Norsk Miljøservice AS skal levere UVS – Ventilasjon i Grunn til byggingen av Drammen sitt nye sykehus på Brakerøya.

Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF er i gang med å bygge nytt sykehus i Drammen, som skal tas i bruk i 2025.
Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tidligere har vi også levert trekkerør og VA-materiell til dette prosjektet.

Vi takker for tilliten, og ser frem til det videre prosjektsamarbeidet.