Bonden Grønt 1000 PE

Bonden Grønt 1000 PE

Norsk Miljøservice AS har levert renseanlegg på ca. 1000 PE til industribygget hos Bonden Grønthandel AS i Sande som produserer og bearbeider grønnsaker for industri og storhusholdning.

Renseanlegget skal rense vaskevannet fra grønnsakene, behandlet vann samles i en vanntank som igjen kan gjenbrukes for teknisk prosess, og da i dette tilfelle for vask av poteter.

Vi takker Bonden Grønthandel AS for tilliten i dette spennende prosjektet.