Stavanger universitetssykehus

Stavanger universitetssykehus

Med nytt universitetssykehus sikrer en fremtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland. 

Her forsyner vi deler av SUS2023 med luft. Systemet vi har levert består av tre kombitårn dimensjon ø2000.

Tårnhøyden er over 9m og forsyner flere aggregater med luft inn og ut av bygget.

Kapasiteten på tårnene er ca. 85000m3\h totalt.

Kanalføringene er ø1200 med innstøpningsmuffer i veggen. En sikker og god løsning.

Kunde: GK Inneklima AS avd. Stavanger/Bergen