Gudvangatunnelen

Gudvangatunnelen

Til dette prosjektet leverte Norsk Miljøservice AS trekkerør i SN8 og SN4 til hele oppgraderingen av den 11 428 meter lange Gudvangatunnelen.

Prosjektet med Gudvangatunnelen ble gjennomført mellom 2016-2019. Oppgraderingen var så omfattende at Vegvesenet valgte å dele arbeidet i to.

Den første jobben gjaldt sprengingsarbeid. Den ble lyst ut i mars 2016 og er fullført. Elektroarbeidet ble fullført i 2019, og inneholdt bla. levering og montering av 13 km kabelstige, 92 km elkraftkabel, 115,5 km signalkabel, 26 km fiberkabel, 11,4 km strålekabel og 280 km trekkerør.

Vi takker NOBI AS for samarbeidet.